برچسب: امام

جایگاه امام زمان در عالم هستی ۰

جایگاه امام زمان در عالم هستی

  در مقام شناسی حضرت مهدی باید گفت که حضرت مخلص خدا روی زمین است. یعنی مُخلَص ترین بنده ی روی زمین، حجت معصوم زمان می شود نه مُخلِص ترین. شیطان گفت...