بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

همه واقف باشیم ۰

همه واقف باشیم

📣📣📣📣📣📣📣📣به مناسبت فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری و در راستای حمایت از نیازمندان و اجرای امینانه نیات واقفین خیر اندیش ، ۲نفر از محکومین جرایم غیر عمدی (دیه ، بدهکار مالی)...